+86-760-87808162sales@gatesea.com

tentang kami

Rumah > SOKONGAN > WARANTI

Waranti

Sunwebcam menjamin Sistem Kamera bebas daripada kerosakan dan kecacatan dalam kedua-dua bahan dan mutu kerja selama dua belas (12) bulan dari tarikh pembelian ("Tempoh Waranti"). Sunwebcam akan membaiki atau mengganti, pada pilihannya, Sistem Kamera jika gagal berfungsi dengan baik semasa Tempoh Waranti, tertakluk kepada syarat dan / atau batasan yang dinyatakan di sini. Pembaikan atau penggantian semacam itu adalah remedi tunggal anda di bawah Waranti Terhad ini.

Mengeluarkan kunci keselamatan dari selak belakang Unit secara automatik akan membatalkan waranti melainkan permintaan SUNWEBCAM bahawa Pengguna Akhir membuangnya untuk menyelesaikan masalah.

WARRAN SUNWEBCAM

Panel Suria - Waranti 2 tahun terhad pada pembinaan

Bateri - Waranti terhad 2 tahun

Kamera - Jaminan 2 tahun terhad

Waranti Terhad ini tidak melindungi perkara berikut:

(1) apa-apa kecacatan atau kerosakan kepada Sistem Kamera yang berlaku disebabkan oleh Sistem Kamera yang salah;

(2) apa-apa kecacatan atau kerosakan kepada Sistem Kamera yang berlaku disebabkan pembaikan, pengubahsuaian, atau aktiviti lain yang serupa selepas pembelian Sistem Kamera anda;

(3) apa-apa kecacatan atau kerosakan pada Sistem Kamera yang berlaku disebabkan oleh pengangkutan, kejatuhan, kejutan, atau aktiviti lain yang serupa selepas pembelian Sistem Kamera anda;

(4) apa-apa kecacatan atau kerosakan pada Sistem Kamera yang berlaku disebabkan penyimpanan cuai atau tidak wajar, atau penggunaan atau penyelenggaraan Sistem Kamera yang tidak wajar;

(5) apa-apa kecacatan atau kerosakan kepada Sistem Kamera yang berlaku disebabkan oleh objek asing seperti kotoran atau kotoran, pasir, air atau cecair memasuki bahagian dalam Sistem Kamera.

Syarat Pembelian

Dengan membeli Sistem Kamera Sunwebcam, Pengguna Akhir atau Pelanggan bersetuju dengan semua syarat yang terdapat di dalam dokumen "Syarat dan Ketentuan Pembelian" ini.

Terma dan Syarat ini tidak boleh diubah, ditambah atau dipinda dengan menggunakan mana-mana dokumen lain. Sebarang usaha sedemikian akan batal dan tidak sah melainkan jika dipersetujui sebaliknya dalam perjanjian bertulis yang ditandatangani oleh Pengguna Akhir dan Gatesea Technology Limited

Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat dianggap tidak sah oleh mana-mana undang-undang, peraturan, perintah atau peraturan mana-mana kerajaan atau oleh penentuan muktamad mana-mana mahkamah negeri atau persekutuan, keabsahan sedemikian tidak akan menjejaskan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan lain keadaan.

Pengebilan / Bayaran

Sunwebcam menerima pemindahan kawat bank, Paypal dan Western Union.

Penyimpanan Imej

Semua imej akan disimpan dalam pangkalan data Sunwebcam untuk tempoh masa satu tahun (365 hari) dari tarikh tamat perkhidmatan bulanan setiap kamera. Semua imej akan dipadamkan dari pangkalan data tiga puluh (30) hari selepas ketidakupayaan untuk mengenakan kad kredit pada fail.

Keselamatan Imej

Semua imej yang disimpan dalam pangkalan data selamat Sunwebcam hanya tersedia kepada Pengguna Akhir dan dilindungi oleh nama pengguna dan kata laluan.

Perkhidmatan Tanpa Wayar

Sunwebcam menggunakan pelbagai peta perlindungan berdasarkan perkomputeran, ramalan matematik mengenai jangkaan jangkaan. Kawasan rendah yang segera mempunyai kecenderungan untuk mempunyai perlindungan sekejap disebabkan oleh rupa bumi. Kawasan liputan sebenar mungkin berbeza daripada yang ditunjukkan pada peta liputan, dan liputan mungkin dipengaruhi oleh perkara seperti cuaca, dedaunan, bangunan dan faktor lain. Sunwebcam tidak menjamin perlindungan, dan liputan adalah tertakluk kepada perubahan. Dalam bangunan, liputan akan terjejas dengan ketebalan dinding / bahan dan lokasi di dalam bangunan (iaitu ruang bawah tanah dan lokasi sub-bumi).

Pemasangan & Sokongan

Pengguna Akhir bertanggungjawab untuk memasang Sistem Kamera Sunwebcam di lokasi yang sesuai untuk operasi. Tanggungjawab Pengguna Akhir untuk memasang dan menguji Sistem Kamera Sunwebcam untuk semua kod dan keperluan setempat. Arahan pemasangan boleh didapati di laman web Youtube Sunwebcam pada halaman produk individu di bawah "Pemasangan."

Perundangan berkaitan

Melainkan dinyatakan sebaliknya, tempat dan pilihan undang-undang untuk Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang tempat perniagaan utama Gatesea Technology Limited.

Semua harta intelek dan bahan lain yang dimiliki oleh Sunwebcam, termasuk tetapi tidak terhad kepada tanda dagangan, paten, paten yang belum selesai, perisian tertanam, perisian pelayan dan perkakasan, akan kekal sebagai harta eksklusif Gatesea Technology Limited

Waranti

Gatesea Technology Limited menjamin Sistem Kamera bebas daripada kerosakan dan kecacatan dalam kedua-dua bahan dan mutu kerja selama dua belas (12) bulan dari tarikh pembelian ("Tempoh Waranti"). Sunwebcam akan membaiki atau mengganti, pada pilihannya, Sistem Kamera jika gagal berfungsi dengan baik semasa Tempoh Waranti, tertakluk kepada syarat dan / atau batasan yang dinyatakan di sini. Pembaikan atau penggantian semacam itu adalah remedi tunggal anda di bawah Waranti Terhad ini.

Mengeluarkan kunci keselamatan dari selak belakang Unit secara automatik akan membatalkan waranti kecuali permintaan Sunwebcam bahawa Pengguna Akhir membuangnya untuk menyelesaikan masalah.

Sekiranya ada masalah dengan Sistem Kamera, hantarkan bayaran pos dengan penerangan ringkas mengenai masalah ini kepada:
Gatesea Technology Limited

Bangunan 9, Elektronik Park, Jalan Fushan Selatan, Zhongshan City, Guangdong, China

Waranti Terhad ini tidak melindungi perkara berikut:

· Apa-apa kecacatan atau kerosakan pada Sistem Kamera yang berlaku akibat ketidakmampuan Sistem Kamera;

· Sebarang kecacatan atau kerosakan pada Sistem Kamera yang berlaku disebabkan oleh pembaikan, pengubahsuaian atau aktiviti serupa yang lain selepas pembelian Sistem Kamera anda;

· Sebarang kecacatan atau kerosakan pada Sistem Kamera yang berlaku disebabkan oleh pengangkutan, kejatuhan, kejutan atau aktiviti serupa yang lain selepas pembelian Sistem Kamera anda;

· Apa-apa kecacatan atau kerosakan pada Sistem Kamera yang berlaku disebabkan oleh penyimpanan cuai atau tidak wajar atau penggunaan atau penyelenggaraan Sistem Kamera yang tidak wajar; dan

· Sebarang kecacatan atau kerosakan pada Sistem Kamera yang berlaku disebabkan objek asing seperti kotoran atau kotoran, pasir, air atau cecair memasuki bahagian dalam Sistem Kamera.

Di caj "tidak", Sunwebcam akan memeriksa Sistem Kamera dan menghubungi anda dalam tempoh 72 jam untuk memberi hasil pemeriksaan kami. Sekiranya Sistem Kamera rosak dengan cara Waranti "tidak melindungi" (iaitu kerosakan yang berlaku akibat penyalahgunaan Sistem Kamera), Sunwebcam akan menentukan kos untuk membetulkan Sistem Kamera dan menyampaikan jumlah ini kepada Pengguna akhir. Atas permintaan dari Pengguna Akhir, Sunwebcam akan membaiki komponen yang rosak dari Sistem Kamera yang boleh diperbaiki, seperti yang ditentukan oleh Sunwebcam, dengan syarat bahawa Sunwebcam akan mengenakan bayaran kepada Pengguna Akhir $ 75 / jam ditambah kos bahan. Setelah menerima pembayaran untuk pembaikan, jika ada, Sistem Kamera akan dihantar kembali kepada Pengguna Akhir dengan mengorbankan Sunwebcam.

Liabiliti terhad

Pengguna Akhir bersetuju bahawa penggunaan atau niat dari Sistem Kamera adalah pada satu-satunya risiko Pengguna Akhir. Dalam keadaan apa pun, termasuk kecuaian, Gatesea Technology Limited, pegawai, ejen atau sesiapa yang terlibat dalam membuat, menghasilkan atau mengedarkan Sistem Kamera bertanggungjawab atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas atau berbangkit akibat penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Sistem Kamera; atau hasil daripada kesilapan, ketinggalan, gangguan, pemotongan fail, kesilapan, kecacatan, penangguhan dalam operasi, atau penghantaran atau kegagalan prestasi, sama ada atau tidak terhad kepada tindakan Tuhan atau Alam, kegagalan komunikasi, kecurian, pemusnahan atau akses yang tidak dibenarkan kepada rekod, program atau perkhidmatan. Walau apa pun di atas, remedi eksklusif Pengguna Akhir untuk semua ganti rugi, kerugian dan punca tindakan sama ada dalam perjanjian, tort, termasuk kecuaian atau sebaliknya, tidak boleh melebihi jumlah agregat dolar yang Pengguna Akhir dibayar untuk Sistem Kamera.

Baik Gatesea Technology Limited, pekerjanya, sekutu, ejen, penyedia maklumat pihak ketiga, pedagang, pelesen atau sebagainya, menjamin bahawa perkhidmatan Sistem Kamera tidak akan terganggu atau bebas daripada kesilapan; dan tidak ada jaminan tentang keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan Sistem Kamera.

Tujuan sah

Pengguna Akhir hanya boleh menggunakan Sunwebcam untuk tujuan yang sah. Penggunaan apa-apa bahan yang melanggar mana-mana undang-undang persekutuan, negeri atau tempatan adalah dilarang. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, bahan berhak cipta, bahan yang dinilai secara sah untuk mengancam atau lucah, pornografi, profan atau bahan yang dilindungi oleh rahsia perdagangan.

Ganti rugi

Pengguna Akhir bersetuju untuk menanggung rugi Gatesea Technology Limited terhadap liabiliti untuk kegunaan mana-mana dan semua Sistem Kamera. Pengguna Akhir juga bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi, menyelamatkan dan menahan Gatesea Technology Limited tanpa bahaya dari segala tuntutan, liabiliti, kerugian, kos dan tuntutan, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang ditegaskan terhadap Gatesea Technology Limited, agennya, pelanggan, pegawai, dan pekerja, yang mungkin timbul atau hasil daripada mana-mana perkhidmatan yang disediakan atau dilakukan atau dipersetujui untuk dilakukan atau mana-mana Sistem Kamera yang dijual oleh Pelanggan, ejen, pekerja, atau penerima.

Pengguna Akhir juga bersetuju untuk membela, menanggung rugi dan memegang Gatesea Technology Limited yang tidak berbahaya terhadap liabiliti yang timbul daripada (i) apa-apa kecederaan kepada orang atau harta yang disebabkan oleh mana-mana Sistem Kamera yang dijual atau diedarkan oleh Pengguna Akhir berkaitan dengan penggunaan Sistem ; (ii) apa-apa bahan yang dibekalkan oleh Pelanggan yang melanggar atau didakwa melanggar hak proprietari pihak ketiga; (iii) pelanggaran hak cipta dan (iv) apa-apa Sistem Kamera yang rosak yang Pelanggan dijual bersempena dengan menggunakan Sistem Kamera.

1.png